Печели Пари През Свободното Време

Работа без шеф и работно време

Печели докато пътуваш в автобуса, докато чакаш приятел, докато сърфираш в социалните мрежи.

Може да влезете в профила си и от адрес http://panel.share4pay.com

Безплатна регистрация!

"Име на сайта" трябва да е само една дума на латиница както желаете да се казва сайта ви!!!
Пример: "novitednes", "novini365" и тн.

Всички полета са задължителни

Какво е share4pay?

Share4Pay е платформа за споделяне на съдържание (новини и статии) срещу заплащане.
Споделяйте във facebook групи, facebook, страници, facebook приятели, facebook стената, Форуми, google plus, twitter, mail кампании. Всеки социален или обществен канал. Ние ще ви заплатим четените статии.
С помощта на платформата ще монетизирате всяка минута от свободното си време.
Ще си осигури допълнителен или основен приход.
След регистрация в Share4Pay вие ще получите достъп до панел, в който може да следите в реално време вашите приходи.
По всяко време може да заявите изтегляне на натрупаните приходи.

Регистрацията в платформата ще ви отнеме не повече от минута и е напълно безплатна.

Безплатна регистрацияКак работи платформата?
about-image

Как работи платформата?

1. Направете безплатна регистрация.

Регистрацията ще ви отнеме не повече от минута. След успешна регистрация ще получите email с парола и инструкции за логване в платформата.

2. Получаване на персонален сайт.

След успешна регистрация ще ви създадем сайт, в който наши служители ще започнат да въвеждат денонощно информация (новини и статии). Адреса на сайта може да видите след логване в платформата или в mail-а, който сме ви изпратили след регистрацията.

3. Как да започна да изкарвам пари?

Нужно е да споделяте статии и новини от персоналния ви сайт в социалните мрежи. Колкото повече новини и статии споделяте във facebook групи, facebook страници, facebook стената си, форуми, twitter, google+, толкова повече пари ще изкарвате. Ние ще ви платим четенията, които ще докарате в сайта, в следствие от споделянето на новини и статии. Персоналният ви сайт е оптимизиран както за настолни компютри, така и за мобилни устройства и може да споделяте през мобилният си телефон дори и в движение.

4. Статистика на посещенията и прихода.

В реално време може да следите колко посещения сте направили на сайта и колко пари сте изкарали. Във всеки един момент може да заявите изтегляне на парите, които сте натрупали и ние ще ви ги преведем по банков път или чрез paypal.com.

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

our-philosophy-image
Партньорската ни платформа е базирана на модела Multi-level Marketing, MLM.
Вие ще получите процент от натрупаните комисионни за всеки нов потребител, който се е регистрирал благодарение на вас.
Принципа на MLM е показан на изображението в ляво, като платформата ни проследява до 3 нива надолу.
Процентите на комисионните за всяко ниво на йерархията са описани в раздел "Партньорска програма" в акаунта ви.

ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КОМИСИОННА ДОКАТО СЪОТВЕТНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Е АКТИВЕН.
ПРИМЕР: АКО СТЕ ДОВЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛ КОИТО Е АКТИВЕН В СИСТЕМАТА 1 ГОДИНА ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПРОЦЕНТ ОТ ПРИХОДА МУ ПРЕЗ ЦЕЛОТО ВРЕМЕ.

Статистика

10
Потребители
6
Потребители партньорска програма
160
Посещения
875
Споделяния

Условия и комисионни

services_image
Условията на платформата Share4Pay

Терминология използвана в условията:

„САЙТ“, САЙТЪТ- това е персонално създаденият сайт на потребител в платформата Share4Pay.
„ПОТРЕБИТЕЛ“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ - означава юридическо или физическо лице, което използва Платформата и Услугата, с цел реализиране на допълнителен приход.
„ПЛАТФОРМА“, ПЛАТФОРМАТА - означава разработената и управлявана от Share4Pay техническа система, наред с цялата свързана с това информация и инструментариум.

Всички потребители на Share4Pay трябва да се придържат към следните правила. Моля, прочетете ги внимателно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА Share4Pay

1. Потребителите на ПЛАТФОРМАТА нямат право да симолират:

a) Невалидни кликвания и импресии
Потребителите на Share4Pay нямат право да кликват върху рекламите, показвани в САЙТА, нито да използват каквито и да било средства за изкуствено увеличаване на броя импресии и/или кликвания, включително ръчни. Кликванията върху рекламите в САЙТА трябва да са вследствие на искрен интерес от страна на потребителите. Всеки метод, който изкуствено генерира кликвания или импресии на показваните в САЙТА реклами, е строго забранен. Забранените методи включват, но не само, многократни ръчни кликвания или импресии, инструменти за автоматично генериране на кликвания и импресии, както и използване на роботи или измамен софтуер. Моля, имайте предвид, че кликването от Ваша страна върху показваните в САЙТА реклами по каквато и да е причина е забранено.

б) Насърчаване на кликвания
ПОТРЕБИТЕЛЯТ нямат право да иска от други лица да кликват върху показваните в САЙТА реклами, нито да използват методи за измамно внедряване, за да получават кликвания. Това включва, но не само, предлагане на възнаграждение на потребителите за преглеждане на реклами или извършване на търсения, обещания за генериране на приходи за трети страни за подобни дейности или поставяне на изображения до отделни реклами.

2. Потребителите на платформата имат право да:

a) Използват всички социални канали за разпространение на статии и новини от САЙТА. Това включва facebook групи, facebook, страници, facebook приятели, facebook стената, Форуми, google plus, twitter, mail кампании и др. Всеки социален или обществен канал.
б) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко едно време да заяви изтегляне на натрупаната комисионна в профила си. И в рамките на 24 часа след заявката ние ще преведем сумата по банков път или чрез paypal.com. Банковите комисионни са както следва:
- За сума над 100 лв. банковите такси за превода са за сметка на ПЛАТФОРМАТА.
- За сума под 100 лв. ПЛАТФОРМАТА ще ви удържи 2 лв. банкова такса за превод.
в) Всеки потребител може да се присъедини към партньорската програма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА

1. Партньорът се задължава активно да привлича потребители на ПЛАТФОРМАТА при пълно спазване на разпоредбите в настоящите Условия и приложимото законодателство.
2. Партньорът се задължава активно да популяризира всички услуги, предлагани от ПЛАТФОРМАТА при пълно спазване на разпоредбите на настоящите Условия и приложимото законодателство.
3. Партньорът е длъжен да осигурява поне 2 активни нови потребители за всеки календарен месец.
4. Партньорът е длъжен да има поне 7 активни потребители за съответния календарен месец.
5. Партньорът следва ежемесечно да се стреми да повишава реализираните от привлечените от него потребители обороти и нетни печалби.
6. Партньорът няма право да използва рекламни материали, уронващи престижа на ПЛАТФОРМАТА и/или противоречащи на действащите законови разпоредби;
7. Партньорът е длъжен да използва само изрично одобрени от ПЛАТФОРМАТА рекламни материали, отговарящи на действащите законови разпоредби и Етични рекламни правила.
8. Партньорът няма право да променя и/или изменя външния вид на изрично одобрените от ПЛАТФОРМАТА рекламни материали.
9. ПАРТНЬОРЪТ е длъжен по всяко време да действа добросъвестно и в защита интересите на ПЛАТФОРМАТА.

КОМИСИОННИ ОТ ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА

1. ПЛАТФОРМАТА заплаща на ПАРТНЬОРА комисион в размер на % от нетната печалба от привлечените от него ПОТРЕБИТЕЛИ. Размерът на % е описан в секция "Партньорска програма" в акаунта на партьора. Приходът от партньорската програма се прибавя към акаунта на ПАРТНЬОРА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Share4Pay

1.Share4Pay има следните права:
a) Share4Pay си запазва правото да проверява спазването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Общите условия с техните последващи изменения и допълнения, като за целта има правото да изисква във всеки един момент пълна информация за извършваната от ПОТРЕБИТЕЛЯ дейност;
б) Share4Pay си запазва правото във всеки един момент да спре постъпленията на ПОТРЕБИТЕЛЯ (Комисиони), които не спазват Общите условия на Услугата, с техните последващи изменения и допълнения, публикувани в ПЛАТФОРМАТА, и/ или евентуалните допълнителни условия, да преустанови използването на УСЛУГАТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и да деактивира неговия/ нейния профил, без това да поражда някаква отговорност или задължени за Share4Pay;
в) Share4Pay си запазва правото да блокира достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ, които не отговарят на исканията и заявките в техния профил, до момента в който цялата изисквана информация и отчети във връзка с тяхната дейност не бъдат предоставени;
д) Share4Pay има правото да променя тези Общите условия за Услугата като предварително уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по начин, избран от Share4Pay.

2. Share4Pay има следните задължения:

a) при изпълнение на задължения в съответствие с положенията в настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да му изплати договорените Комисиони;
б) да обезпечи функционирането на ПЛАТФОРМАТА и заплащането на съответните Комисиони;
в) да предоставя посредством профилът на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за генерираните комисиони, независимо от техния статус;
г) да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ по всеки възможен начин за евентуални изменения в настоящите Общи условия;
д) да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ по всеки възможен начин информация за тяхната дейност, новини и за ефективността на Услугата.

КОМИСИОНИ И ПЛАЩАНЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко едно време да заяви изтегляне на натрупаната комисионна в профила си. В рамките на 24 часа след заявката share4pay ще преведе сумата по банков път или чрез paypal.com.
Банковите комисионни са както следва:
- За сума над 100 лв. банковите такси за превода са за сметка на ПЛАТФОРМАТА.
- За сума под 100 лв. ПЛАТФОРМАТА ще ви удържи 2 лв. банкова такса за превод.
2. Комисионната се изчислява само в лева. В случай, че регистрираната клиентска сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ е във валута, различна от лев, комисионът се заплаща в тази валута по курс, определен от банката.
3. ПЛАТФОРМАТА има право да задържа всякакви дължими към ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, при наличие на каквото и да е съмнение в неговата добросъвестност.
4. ПЛАТФОРМАТА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ отчет в електронен вид за извършените операции и движението по сметките на клиентите, привлечени от него, при спазена процедура за оторизация на последните, на следната интернет страница: http://share4pay.com
5. В случай, че ПЛАТФОРМАТА подозира измама, може да забави изплащането на каквито и да е плащания към ПОТРЕБИТЕЛЯ до сто и осемдесет (180) дни, докато разследва и проверява възникналия случай. Ако ПЛАТФОРМАТА определи случаят като измама, то може да преизчисли и/или отнеме каквито и да е дължими суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Share4Pay може по всяко време да променя положенията и условията, свързани с Услугата, като публикува известие в ПЛАТФОРМАТА, и/ или по всякакъв друг начин, предпочетен от Share4Pay.
2. При положение, че ПОТРЕБИТЕЛЯ сметне подобни изменения за неприемливи, той/ тя може веднага да прекрати сътрудничеството, като преустанови използването на Услугата. Продължаване използването на Услугата, след като измененията са оповестени и/ или публикувани в ПЛАТФОРМАТА, означава, че те са приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не потвърди измененията в Общите условия на Услугата в ПЛАТФОРМАТА в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която те влизат в сила, Share4Pay си запазва правото да прекрати използването на Услугата от съответния ПОТРЕБИТЕЛ, в който случай Договорът за услуги се прекратява по надлежния ред.
4. Последното изменение на Общите условия на Услугите, публикувани в Платформата, имат предимство пред всички предходни версии на тези Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА/ ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Приемайки да използва Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯ заявява и приема, че технологията и специфичното ноу-хау, патентовани или не, включени в ПЛАТФОРМАТА и в Услугата, са и остават собственост на Share4Pay. По такъв начин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и приема, че Share4Pay притежава всички права на интелектуална собственост върху ПЛАТФОРМАТА и Услугата, и че с изключение на правото да използва ПЛАТФОРМАТА и Услугата, при това предмет на пълно спазване на задълженията, предвидени в Общите условия с последващите изменения и допълнения, както са последно публикувани по всяко време, не придобива каквито и да било други права върху ПЛАТФОРМАТА и/ или Услугата.

СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ

1. За времето на използването на Услугата, а също така и след прекратяването и, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива на трети страни, без предварителното съгласие на Share4Pay: (i) никаква информация във връзка с програмното приложение, изходни кодове, достъп на Посетители до Услугата и/ или (ii) всяка друга информация във връзка с Share4Pay , която се счита за конфиденциална. Информацията, която не се счита за конфиденциална в настоящите Общи условия е (i) информация, която е публично достъпна в момента на нейното оповестяване от други източници, без да се нарушава настоящото задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ за поверителност, и (ii) информацията, оповестена на компетентните власти в съответствие със законовите разпоредби.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен по всяко време да спазва приложимото спрямо него и/или спрямо ПЛАТФОРМАТА законодателство за защита на личните данни.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита включен в ПЛАТФОРМАТА от датата на получаване на потвърждение по мейла.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати участието си в ПЛАТФОРМАТА, с известие по мейла.
3. ПЛАТФОРМАТА има право да прекрати участието на ПОТРЕБИТЕЛЯ по всяко време, без да посочва причини.
4. Финансовите взаимоотношение между страните се уреждат в 30-дневен срок от получаване на уведомлението за прекратяване.

Над 15000 доволни потребителя

Имам малко дете. В момента ползвам майчинство и си стоя вкъщи.Разполагам със свободно време.Много съм доволна от работата ми със share4pay. От една страна съм постоянно информирана за всичко случващо се от друга страна си докарвам допълнителен доход.

Виолета Стойлова

Потребител / Родител

Бих искал да споделя моя опит със share4pay. От около 3 месеца разбрах и започнах да работя с платформата.Студент съм в УНСС първа година. Започнах с 2-3 часа работа на ден.В момента отделям по 5-6 часа разпокъсано между занятията. Сега основният ми доход е от платформата и съм много доволен.

Милен Величков

Потребител / Студент

Здравейте, казвам се Петя Драганова пенсионирана учителка.По-целия свят възрастта и опита са богадство в нашата държава се оказаха минус. Аз съм много жизнен човек и немога да стоя без да работя. След пенсионирането ми месеци наред си търсихработа по специалността си. Навсякъде обещават, че ще звъннатв крайна сметка никой не звънна. Случайно от facebook попаднах на рекламана тази платформа. Регистрирах се и така вече месеци си помагам с допълнителендоход но най ценното ми е, че вече го няма чуството на безполезност. Препоръчвам с две ръце.

Петя Драганова

Потребител / Пенсионер


Свържете се с нас

или на email адрес: office@share4pay.com